Wybierz Miasto: | Poznań | Katowice | Kraków | Warszawa | Wrocław | Trójmiasto | Szczecin | Lublin | Łódź | Białystok | Bydgoszcz | Gorzów | Olsztyn | Opole | Płock | Rzeszów | Słupsk | Zielona Góra |

koordynator szkoleń - praca biurowa

Data opublikowania: 06-04-2018 12:13:35 | Imię i nazwisko: Jan Kowalski | Miejsce: Łódź | 30 razy wyświetlane |

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego
poszukuje pracownika do pracy biurowej w centrum Łodzi na stanowisko –
KOORDYNATOR SZKOLEŃ.
Fundacja
Rozwoju Kapitału Ludzkiego od 12 lat jest organem prowadzącym placówki
oświatowe w 10 miastach w Polsce :1. Akademia
Dietetyki www.akademiadietetyki.pl2. Akademia Florystyki
www.akademiaflorystyki.plObydwie
placówki są liderami szkoleń w swoim zakresie tematycznym.

Zadania i
główne obowiązki koordynatora szkoleń:1.Udzielanie
wyczerpujących informacji o kursach przez telefon.2.Prowadzenie
bieżącej korespondencji mailowej ze słuchaczami, wykładowcami, instytucjami.3. Bieżąca
obsługa CMS stron internetowych (wstawianie zdjęć, artykułów, terminów kursów).4. Bieżące
prowadzenie profili na FB.5. Poszukiwanie
i wynajem sal na szkolenia , zawieranie umów i potwierdzanie terminów.6.
Przygotowywanie umów dla wykładowców ( współpraca z biurem księgowym).7.
Prowadzenie rejestru świadectw i wystawianie świadectw ukończenia kursów.8. Poszukiwanie
i rekrutacja kandydatów na wykładowców poprzez portale społecznościowe.

Warunki
konieczne: • 1.
  Gotowość
  podjęcia pracy od 15 maja 2018.
 • 2.
  Umiejętność
  pracy w CMS stron internetowych (wstawianie zdjęć, artykułów, terminów kursów)
 • 3.
  Biegłe
  posługiwanie się narzędziami Excel , Word i darmowymi programami graficznych
  typu GIMP.
 • 4.
  Budowanie
  aktywnej społeczności na Facebooku.
 • 5.
  Umiejętność
  sprawnego poruszania się po Internecie wyszukiwania i kreowania treści.
 • 6.
  Umiejętność
  udzielania wyczerpujących informacji przez telefon.
 • 7.
  Doświadczenie
  w pracy w NGO lub doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów EFS lub
  Erasmus plus lub doświadczenie w pracy w biurze podróży lub w obsłudze turystów
  (pilot wycieczek, przewodnik) lub doświadczenie w obsłudze sklepów
  internetowych .

Wykształcenie
wyższe kierunki:Marketing,
zarzadzanie zasobami ludzkimi turystyka i rekreacja, prawo, ekonomia.
Cechy i kompetencje:1.Skrupulatność,
komunikatywność, optymizm.2. Skuteczne
załatwianie spraw.3. Poszukiwanie
rozwiązań a nie problemów.4. Planowanie
pracy własnej i raportowanie o rezultatach.5. Odpowiedzialność.

W zamian
oferujemy: • 1.
  Stabilną
  pracę biurową w centrum Łodzi w oparciu o umowę o pracę w godzinach 9-17 od
  poniedziałku do piątku.
 • 2.
 • Stabilne
  adekwatne wynagrodzenie.
 • 3.
  Obiady
  w pracy.
 • 4.
  Urlopy
  latem , a nie w listopadzieJ.
 • 5.
  Zaufanie
  i przyjacielską atmosferę małej firmy.
Prosimy o
przysyłanie CV i listów motywacyjnych na adres:dw@kapitalludzki.plW liście prosimy
o opisanie swoich mocnych i słabych stron zainteresowania.
W aplikacji
prosimy zawrzeć klauzulę:„Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Rozwoju Kapitału
Ludzkiego, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na
przetwarzanie ich w przyszłości - dla celów związanych z procesem
rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem
poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.
U. 2016 r. poz. 922).”Nadesłanych
ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane
oferty


Kontakt Jan Kowalski: koordynator szkoleń - praca biurowa

Telefon: 42 637 23

*

*

*Wyślij do mnie e-maila z linkami do zarządzać ogłoszeniem

Obserwuj Nas... Dołącz do Nas...

Webhostel na Świecie: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcarja, Wielka Brytania, Irlandia
Inne miasta: Wybierz Miasto: | Poznań | Katowice | Kraków | Warszawa | Wrocław | Trójmiasto | Szczecin | Lublin | Łódź | Białystok | Bydgoszcz | Gorzów | Olsztyn | Opole | Płock | Rzeszów | Słupsk | Zielona Góra |